Q.e.d. Iff - Shoumei Shuuryou Chapter 31: Clock Tower